Elektroenergetika

Projektovanje

Svaki projekat u svakoj od oblasti u sektoru elektroenergetike, prošao je i prolazi kroz ruke projektanata.

Ovaj tim je zadužen za izradu kompletne tehničke dokumentacije za izradu generalnih projekata, idejnih rešenja i projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje i projekata izvedenog objekta elektroenergetskih postrojenja i instalacija snage od 0,4 do 110 kV za podzemne i nadzemne dalekovode i kablovske vodove.

Pored toga, ovaj tim bavi se i projektovanjem elektroenergetskih instalacija industrijskih postrojenja, pumpnih stanica i telekomunikacionih linija.

U delokrugu rada projektnog tima, jeste izrada prethodnih studija opravdanosti i studija opravdanosti, projektovanje trafostanica do 110/X kV, kao i stubnih trafostanica, projektovanje raznih sistema daljinskog upravljanja energetskom mrežom (reklozeri…), nadzor nad projektovanjem i izvođenjem građevinskih i elektroradova.

Stručnjaci „Energotehnike – Južna Bačka“ izrađuju i projekte elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage do 10 MW, za termoelektrane–toplane električne snage do 10 MW, za dalekovode i transformatorske stanice svih naponskih nivoa.

Kao i ostali stručnjaci „Energotehnike – Južna Bačka“, projektanti iz naše kompanije poznati su u poslovnom svetu, a svoja znanja i sve neophodne licence za projektovanje u ovako važnoj oblasti, unapređuju iz dana u dan.

Upravo zato, naši eksperti često su angažovani i pružaju tehničku podršku u svim fazama realizacije projekta, pomoć pri izradi projektnog zadatka, predlaganje najoptimalnijih i najsavremenijih rešenja, kao i predlaganje izbora pouzdane i kvalitetne opreme.

Naš tim

Projektovanjem u oblasti elektroenergetike bavi se naš tim od 8 iskusnih inženjera na čelu sa Žarkom Janjićem.

Žarko Janjić

Šef tima